Raport: EL ei täida 2020. aasta keskkonnakaitse eesmärke

ÜRO kliimakonverents COP25 Madridis.

FOTO: EPA / Scanpix

Euroopa Liit ei täida 2020. aastaks seatud keskkonnasihte, kuid võib need saavutada 2030. ja 2050. aastaks, kui hakatakse kiireloomulisemalt tegutsema, teatas täna Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA). 

«Kuigi enamikke 2020. aasta sihtmärke ei saavutata, iseäranis elurikkuse vallas, on jätkuvalt võimalik saavutada pikemad sihid ja eesmärgid 2030. ja 2050. aastaks,» teatas EEA raportis Madridis alanud kliimakonverentsil COP25. 

Euroopal on vaja «kiireloomulisi samme» järgneva kümne aasta jooksul, et vähendada «biloogilise mitmekesisuse vähenemise määra, kliimamuutuse kasvavat mõju ning loodusvarade ületarbimist», öeldi raportis. 

Kuigi 1990.-2017. aastani vähenes kasvuhoonegaaside heide 22 protsendi võrra ning taastuvenergia rakendamine on kasvanud, tuleb astuda täiendavaid samme, seisis EEA raportis. 

EEA andmeil täideti vaid kaks 2020. aastaks seatud eesmärki bioloogilise mitmekesisuse poliitikas 13-st: merekaitse- ja maismaakaitse-alade paikapanemine.

Murekohtadeks on jätkuvalt liikide ja nende kodukeskkonna kaitse, vee ja märgalade ökosüsteemide kaitse ning pinnasetingimused, samuti keemilised emissioonid ja õhu- ning mürasaaste. 

«Poliitika on olnud efektiivsem keskkonnasurvete vähendamisel kui elurikkuse, ökosüsteemide, inimese tervise ja heaolu kaitsmisel,» kirjutati.

Selleks, et täita 2030. ja 2050. aasta kliima- ja energiasihte, tuleb progressi kiirendada, teatas EEA. 

Madridi kliimakohtumise COP25 läbirääkijate ülesanne on luua rahvusvaheline mehhanism, mille alusel saaks riigid kliimamuutuse kahju korvata.

Tagasi üles