EL kohtujurist soovitab reguleerida andmete blokist välja viimist

Max Schrems.

FOTO: HEINZ-PETER BADER/REUTERS/Scanpix Baltics

Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid peavad takistama tehnoloogiafirmadel andmete blokist välja viimist juhtudel, kui privaatsusreegleid rikutakse, leidis Euroopa Liidu Kohtu (ECJ) kohtujurist.

Kohtujuristi hinnangul tagavad niinimetatud «lepingu tüüptingimused» andmete piisava kaitse ja tähendavad, et firmadel ja liikmesriikide võimudel on kohustus takistada andmete ülekandmist juhul, kui kolmas riik ei taga piisaval määral andmekaitset.

Kohtujuristi hinnang ei ole siduv, kuid ECJ kohtunikud võtavad seda lõpliku otsuse langetamisel arvesse.

Juhtumil võib olla suur mõju sotsiaalmeediafirmadele, mis liigutavad riikide vahel suures koguses andmeid.

Kohtuasi puudutab Austria aktivisti Max Schremsi kaebust Iirimaa andmekaitsevolinikule seoses isikuandmete edastamisega Euroopast USA-sse Facebooki Euroopa peakorteri kaudu Dublinis.

Saaga sai alguse 2013. aastal kui Schrems esitas kaebuse, milles ta väljendas muret andmeedastuse pärast Ühendriikidesse seoses NSA endise töötaja Edward Snowdeni paljastusega, et Facebook annab USA luurele andmetele ligipääsu.

Iiri andmekaitsevolinik teatas esialgses otsuses, et andmeedastus võib olla ebaseaduslik, sest «lepingu tüüptingimused» ei taga andmete piisavat kaitset. Selle väljaselgitamiseks pöördumised Iiri võimud ECJ poole.

Tagasi üles