Töötajate väitel ehitasid Euroopa Nõukogu hoonet dokumenteerimata migrandid

Euroopa Liidu Nõukogu hoone Brüsselis.

FOTO: YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix

Brüsselis asuva Euroopa Liidu Nõukogu hoone ehitamise juures olnud töötajad väidavad, et «Kosmosemuna» ehitati dokumenteerimata migrantide abiga, kes ei saanud kohati oma töö eest palkagi.

Suurt klaasmuna sisaldav Euroopa Nõukogu hoone valmis 2016. aastal ja selle ehitus läks maksma kokku 350 miljonit eurot.

Nüüd väidab Belgia väljaanne De Standaard, et mõned projekti juures tegutsenud alltöövõtjad ei kasutanud kõige ausamaid võtteid.

2015. aastal pankroti välja kuulutanud alltöövõtja Group Diamond Services osas algatati juurdlus pärast Bulgaaria töötajate kaebusi, et nad ei saanud oma töö eest palka.

Juurdlus lõpetati asitõendite puudumise tõttu selle aasta oktoobris, kuid De Standaard väidab, et tegelikkuses oli juhtumi kaust prokuröridel nelja aasta vältel kuhugi kaotsi läinud.

Väljaanne intervjueeris töölisi, muuhulgas 43-aastast Beihan Dželilovit. «Mitmetel töötajatel ei olnud Belgia elamisluba. Kellelgi meist ei olnud töölepingut, me ei olnud kindlustatud,» märkis mees.

Peamised ehitusettevõtted Interbuild ja Jan De Nul, mis võitsid Europa hoone ehitushanke, laususid väljaandele, et ei olnud teadlikud alltöövõtjate poolsest töötajate ärakasutamisest.

Jan De Nuli kõneisik märkis, et GDS eemaldati projekti juurest varases staadiumis, sest nad ei pidanud kinni lepingus sätestatud kavast ja ei teinud tehniliselt korrektset tööd.

«Igat alltöövõtja töötajat kontrolliti vajalike dokumentide osas. See kehtis ka tööliste puhul, kes tegutsesid alltöövõtja või all-alltöövõtja heaks,» lisas kõneisik.

«Alles pärast seda esialgset kontrolli said alltöövõtjate heakskiidetud töötajad ligipääsu ehitusplatsile. Selle jaoks said nad isikliku passifotoga töötõendi. Ala oli täielikult eraldatud ümbritsevast piirkonnast ning sellel oli vaid kaks märgisüsteemiga ligipääsuväravat. Autoriseerimata isikutel ei olnud võimalik ehitusplatsile siseneda,» lisas Jan De Nuli kõneisik.

Euroopa Liidu Nõukoguga on kommentaaride saamiseks ühendust võetud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles