OTSE ⟩ Välisminister peab riigikogus Eesti välispoliitika aastakõne

Riigikogus toimub täna kell 10 alanud istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, kus ettekannetega esinevad välisminister Urmas Reinsalu ning väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Välisminister Reinsalu käsitleb oma kõnes Eesti välispoliitilist edu ning rahvusvahelise ja regionaalse koostöö olulisust. Minister räägib Eesti valitud liikmesusest ÜRO Julgeolekunõukogus ning Eesti eesistumisest Balti Ministrite Nõukogus ja Põhja-Balti 8 koostööformaadis. Samuti kõneleb ta NATO ja Euroopa Liidu koostööst, idapartnerlusest, Eesti panusest arengukoostöö ja humanitaarabi vallas ning Eesti sihtidest ja seisukohtadest Euroopa Liidus ja suhetes Suurbritanniaga.

Väliskomisjoni esimees tõstab oma kõnes esile maailmas toimunud välispoliitilisi arenguid ning annab ülevaate komisjoni tegevusest. Eesmaa sõnul on Eesti viimase paari aastaga jõudnud kõrgele välispoliitilisele orbiidile, millele viitab Eesti osalemine regionaalsetes partnerlusprotsessides ja algatustes ning ÜRO Julgeolekunõukogu töös.

Komisjoni esimees käsitleb veel rahvusvahelise diplomaatia ja välisteenistuse olulisust, idapartnerluse ja transatlantiliste suhete arendamist, dokumendi «Eesti välispoliitika arengukava 2030» ettevalmistust, Eesti koostööd Ühendkuningriigiga ning Riigikogu avaldust, mis kutsub valitsust üles toetama autentse ajaloomälu säilitamist.

Ettekannetele järgnevad küsimused sõnavõtjatele ja fraktsioonide sõnavõtud.  

Tagasi üles