USA, Eesti ja Leedu ühismissioon teeb vaatluslennu Venemaa kohal

Lennuk Saab 340. Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

USA, Eesti ja Leedu ühismissioon viib vastavalt avatud taeva lepingule 17.–21. veebruarini läbi vaatluslennu Venemaa ja Valgevene kohal; Vene sõjanduseksperdid aga sooritavad samal ajal lennu Kreeka kohal, kirjutas esmaspäeval Vene relvajõudude ametlik ajaleht Krasnaja Zvezda. 

«Rahvusvahelise avatud taeva lepingu realiseerimise raames plaanib Vene inspektorite rühm teostada vaatluslennu Vene lennukil An-30B Kreeka Vabariigi territooriumi kohal,» on öeldud artiklis viitega tuumaohu vähendamise riikliku keskuse ülemale Sergei Rõžkovile.  

Vaatluslend Kreeka kohal sooritatakse ajavahemikus 17.–21. veebruarini Nea Anhialose lennuväljalt. Lennu maksimaalne pikkus on 1010 kilomeetrit, lausus Rõzkov ajalehele. 

An-30B lendab vaadeldava poolega kooskõlastatud marsruudil ning lennuki pardal olevad Kreeka spetsialistid kontrollivad seireseadmete kasutamise korda ja leppega ette nähtud reeglite järgimist. 

Lehe andmeil teeb samas ajavahemikus ja sama leppe raames Kubinka lennuväljalt vaatluslennu Venemaa ja Valgevene kohal USA, Eesti ja Leedu ühismissioon, kasutades selleks Rootsi lennukit Saab-340. 

Väljaanne kirjutab, et kooskõlastatud marsruudil toimuva lennu ajal jälgivad Vene spetsialistid lennu parameetrite ranget järgimist ja leppega sätestatud aparatuuri kasutamist. 

«Vaatluslennuk Saab-340 kuulub lennukite klassi, mis ei ole ette nähtud relvade kasutamiseks. Lennuk ja sellele paigaldatud vaatlusaparatuur (aerofotoaparaadid) läbisid rahvusvahelise kontrolli, milles osalesid ka Vene spetsialistid ja mis välistab leppega keelatud seadmete kasutamise,» kirjutas leht.

Avatud taeva leping  (The Treaty on Open Skies) on mitmepoolne rahvusvaheline leping, mille 1992. aasta 24. märtsil allkirjastasid Helsingis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 23 riigi esindajad. Venemaa ratifitseeris leppe 2001. aasta 26. mail. Praegu hõlmab see 34 riiki. Leppega ühinenud riigid võivad teostada üksteise territooriumi kohal vaatluslende, et kontrollida sõjalist tegevust. 

USA president Donald Trump on allkirjastanud dokumendi, milles teatas kavatsusest viia oma riik sellest lepingust välja, kirjutas oktoobris Wall Street Journal.

Ühe allika sõnul ei ole lõplikku otsust siiski veel langetatud ning arutelud jätkuvad.

Avatud taeva leping on üks osa OSCE julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärk on riikidevahelise avatuse, julgeoleku ja usalduse suurendamine.

Tuntuimad leppe alusel läbiviidavad toimingud on liikmesriikide sõjaliste ekspertide vaatluslennud teiste liikmesmaade territooriumi kohal.

Tagasi üles
Back