Euroopa Parlament kiitis heaks 3-miljardise ELi tervishoiu abipaketi

Europarlament.

FOTO: Alexey Vitvitsky/Sputnik

Euroopa Parlament kiitis reedel heaks 3,08 miljardi euro ulatuses abi Euroopa Liidu tervishoiusektorile. 

Paketiga tagatakse abi arstidele ja õdedele haigete hooldamisel ning testide parem kättesaadavus, teatas Euroopa Parlamendi pressiteenistus.

Hääletatud abipakett võimaldab ELil soetada ühiselt meditsiinitarbeid, näiteks maske ja hingamisaparaate, ning transportida meditsiiniseadmeid ja piiriüleste piirkondade patsiente,

Samuti on abipaketi toel võimalik rahastada täiendavalt tervishoiutöötajate värbamist, keda saaks lähetada kriisipiirkondadesse kogu Euroopa Liidus, ning toetada mobiilsete välihaiglate ehitust liikmesriikides.

Kokku eraldatakse ELi eelarvest 3,08 miljardit eurot, sellest 2,7 miljardit eurot tuleb ELi erakorralise toetuse rahastamisvahendist tervishoiusektori jaoks. 380 miljonit eurot pärineb rescEU Euroopa hädaolukordadele reageerimise programmist meditsiinitarvete kokkuostuks.

Toetuspakett tagab 3,6 miljoni euro ulatuses lisavahendeid Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele. Rahastamisvahendist erakorralise abi andmiseks liidus läheb 350 miljonit eurot toimetulekuks suurenenud rändesurvega Kreekas.

Parlamendi teatel nõudsid eelarvekomisjoni liikmed juba märtsis, et 2020. aasta eelarvesse alles jäänud rahalised vahendid võetaks kasutusele.

Tagasi üles