Europarlament nõuab püsivat relvarahu Lähis-Idas

Gaza linnast tõuseb ööpimeduses suitsu.

FOTO: AFP / Scanpix

Euroopa Parlamendis vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud koheselt püsiva relvarahu sõlmimist, mis peaks hõlmama Hamasi raketirünnakute peatamist Iisraeli vastu ja Iisraeli sõjategevuse lõpetamist Gazas.

Ka nõutakse läbirääkimiste teel vaherahu sõlmimist ja vajadusel rahvusvaheliste jõudude kohalesaatmist. Saadikud soovivad, et Iisraeli ametivõimud laseksid välisajakirjanikel sündmusi kohapeal jälgida ning võimaldaksid Gaza sektorisse takistamatult toimetada humanitaarabi. Teemat arutati eile, teatas parlamendi pressiteenistus.

Saadikud nõuavad läbirääkimiste teel vaherahu sõlmimist, mille peaks kindlustama rahvusvahelise üldsuse poolt Lähis-Ida neliku ja Araabia Liiga koordineerimisel loodav mehhanism, mis võib sisaldada selge mandaadi alusel rahvusvaheliste jõudude kohalesaatmist.

Parlament nõuab samuti, et Iisraeli ametivõimud võimaldaksid Gaza sektorisse takistamatult toimetada humanitaarabi ning tagaksid abi pideva ja küllaldase liikumise humanitaarkoridoride kaudu.

Lisaks tuleb Gazas viivitamatult kehtestada kord ja tagatised, et hoida püsivat relvarahu, mis tähendab ühtlasi Iisraeli vägede väljaviimist, piiriületuspunktide püsivat taasavamist, blokaadi tühistamist ning relvade ja laskemoona salakaubaveo ärahoidmist.

Saadikud on šokeeritud Gaza tsiviilelanikkonna kannatustest ning taunivad asjaolu, et rünnakute käigus on tabatud tsiviil- ja ÜRO sihtmärke. Samuti avaldavad nad kaastunnet tsiviilelanikkonnale, kes kannatab vägivalla all Gaza sektoris ja Lõuna-Israelis.

Parlamendiliikmed kutsuvad Iisraeli üles täitma rahvusvahelisest õigusest ja rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevaid kohustusi ning kutsuvad Hamasi üles lõpetama raketirünnakud ja võtma endale vastutuse, kohustudes osalema poliitilises protsessis, mille eesmärk on taastada Palestiina-sisene dialoog ning anda panus kestvasse läbirääkimisprotsessi.

Resolutsioonis toonitatakse Palestiina ühiskonna kõikide rühmade vahelise lepitusprotsessi jätkamise suurt tähtsust, lähtudes 2007. aasta veebruari Meka kokkuleppest, mis tähendab, et tunnistatakse varasemaid kokkuleppeid, sealhulgas Iisraeli õigust eksisteerida.

Euroopa Parlamendi saadikud rõhutavad seoses sellega vajadust püsiva geograafilise ühenduse järele Gaza sektori ja okupeeritud Läänekalda vahel ning nende rahumeelse ja püsiva poliitilise taasühendamise järele.

 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles