Uuring: ELi kriisimeetmetega on kõige vähem rahul itaallased

Euroopa Liidu lipp Roomas.

FOTO: Mauro Scrobogna/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Euroopa Parlamendi tellitud Kantari uuringu kohaselt olid Euroopa Liidu poolt koroonaviiruse vastu võitlemiseks vastu võetud meetmetega kõige vähem rahul Itaalia kodanikud.

Aprillis ja mais korraldatud uuringu tulemustest selgus, et vaid 16 protsenti itaallastest pidas ELi poolt rakendatud meetmeid piisavaks, kirjutab Euractiv. Samas polnud itaallased ainsad, kes oma rahulolematust näitasid.

Uuringu tarbeks küsitleti 21 804 inimest 21 ELi liikmesriigis. Ainsana ei korraldatud küsitlust Eestis, Lätis, Leedus, Maltal, Küprosel ja Luksemburgis.

Vastanutest 69 protsenti ütlesid, et sooviksid kriisi lahendamisel näha ELi suuremat rolli.

57 protsendi hinnangul ei näidanud ELi liikmesriigid kriisi ajal üles piisavat solidaarsust. Solidaarsusele anti kõige positiivsem hinnang Iirimaal, Taanis, Hollandis ja Portugalis. Kõige negatiivsemad vastused tulid aga Itaaliast, Kreekast ja Hispaaniast.

ELi poolt rakendatud meetmete osas ütles 52 protsenti vastanutest, et need olid ebapiisavad. Taas oldi kõige kriitilisemad Itaalias, Hispaanias ja Kreekas. Rahulolematust võis märgata ka Austrias ja Bulgaarias. 42 protsenti vastanutest oli ELi tegevusega rahul, kõige positiivsemalt hinnati seda Iirimaal, Hollandis, Taanis ja Soomes.

Kokkuvõttes leiti, et ELil peaks olema rohkem volitusi eelkõige meditsiinivarude tagamise, vaktsiiniuuringute rahastamise ja raskustesse sattunud riikidele finantsabi andmise osas.

Selgus ka, et kõige kriitilisematele riikidele on tegelikult antud kõige rohkem abi. Euractivi teatel näitavad need andmed, et ELi tegevuse osas ringleb endiselt märkimisväärselt valeinfot.

Sel nädalal tuli Euroopa Komisjon lagedale ka taaskäivitusfondi plaaniga, millest saaks kõige enam rahalist kasu just Itaalia ja Hispaania.

Eesti puhul toodi Euroopa Parlamendi poolt avaldatud kokkuvõttes välja Turu-uuringute ASi poolt Riigikantselei tellimusel korraldatud uuring, mille kohaselt on 87 protsenti eestlastest rahul sellega, kuidas Eesti kriisiga toime on tulnud.

Praeguseks on avaldatud lühikokkuvõte Euroopa Parlamendi poolt tellitud uuringu tulemustest, detailne ülevaade tehakse avalikuks juuni alguses.

Tagasi üles
Back