Taaskäivitusfondi üldsõnalisus võib panna hädavajalikule renoveerimisele pidurit

Räämas elumajad Poolas Wrocławis. Valdkonna ekspetide hinnangul on hoonete renoveerimine kliimaneutraalsuse saavutamiseks hädavajalik, aga Euroopa Komisjoni väljakäidud taaskäivitusfond ei anna renoveerimiseks piisavalt selgeid juhiseid.

FOTO: Andreas Muhs/caro images/Scanpix

Kuigi Euroopa Komisjoni välja käidud 750 miljardi euro suurune taaskäivitusfond peaks lubaduste kohaselt aitama lisaks koroonapandeemiast põhjustatud majanduskriisist väljatulekule kaasa ka rohepöördele, võib viimase teostumisel saatuslikuks saada plaani üldsõnalisus.

Euractiv kirjutas, et rohepöörde elluviimist ootavad aktivistid ja valdkonna eksperdid eeldasid, et taaskäivitusfondi kava saab olema ülimalt detailne ja annab täpselt teada, mitu miljardit kulutatakse süsinikuneutraalse transpordi ja taastuvenergia arendamisele ning hoonete renoveerimisele. 

Paraku osutus plaan üldsõnalisemaks ja konkreetsete valdkondade asemel kavatsetakse raha eraldada pandeemia tõttu enim kannatanud piirkondadele. Siiski lubati, et kõige keskkonnakahjulikumaid ehk fossiilkütuste kasutamisega seotud projekte sellest rahast toetada ei või.

Ent kuna 40 protsenti Euroopa energiatarbimisest ja 36 protsenti ühenduse süsinikuheidetest on seotud hoonetega, peaks ekspertide sõnul just nii elu- kui ärihoonete renoveerimisest saama võti süsinikuheidete vähendamiseks. Kriitikute sõnul pole taaskäivitusplaan piisavalt detailne, ega anna hoonete renoveerimisega edasiminekule hoogu.

«Olin pettunud, et komisjon ei käinud taaskäivitusfondi sees eraldi välja meetmete paketti, millega kaetaks meid ees ootav renoveerimiste laine,» ütles Iirimaa roheliste partei eurosaadik Ciarán Cuffe.

Tema sõnul suudaksid taaskäivitamisfond ja hoonete ulatuslik renoveerimine luua rohkem kui kaks miljonit uut töökohta ning parandada olukorda praegu kõige enam energiat nõudvas sektoris. Ent ilma selge eelarveta ei pruugi ulatuslik renoveerimine aset leida, pelgab Cuffe ja ta pole ainus.

«Minu arvates on aus öelda, et taaskäivitumisfond on pettumust valmistav,» sõnas Taani tehnoloogiafirma Danfoss Euroopa esinduse juht Julie Kjestrup. Tema sõnul on taaskäivitusfondi sõnaline pühendumine rohe- ja digipöördele tervitatav ja oluline samm, aga selles on puudu konkreetsed tegevusjuhised. 

«Pole selge, kuidas renoveerimist rahastatakse,» ütles Kjestrup.

Endine roheaktivist Brook Riley oli samuti pettunud. «Komisjon räägib renoveerimisest, aga nüüd peame nägema, kas järgnevad ka teod,» sõnas Riley, kes töötab Brüsselis Taani soojustustoodete firma Rockwool lobistina. 

Renoveerimistega seoses tõi Riley murekohana välja ka selle, et isegi kui renoveerimiseks eraldatakse hulk raha, on ekspertidel raske koostada piisavalt kiiresti piisavalt palju renoveerimisprojekte. Selge on, et raskuste ületamine hoonete renoveerimise teel on kliimaneutraalsuse saavutamiseks hädavajalik.

«Hooned on süsinikuneutraalseks muutumise juures esmatähtis, see on valdkond, kus lahing kliimaneutraalsuse nimel võidetakse või kaotatakse,» ütles hoonete automaatikaga seotud tööstusgrupi Eubac direktor Simone Alessandri portaalile Euractiv.

Pole välistatud, et taaskäivitusfondi rahaeraldistega seonduv veel täpsustub, sest mai lõpus tutvustas komisjoni president Ursula von der Leyen üksnes eelarve mustandit ja täpsemad läbirääkimised ootavad alles ees.

Tagasi üles