Toomas Savi: arengumaid ei tohi majanduskriisis hüljata

Toomas Savi

FOTO: Toomas Huik

Euroopa Parlamendi liige Toomas Savi rõhutas täna Euroopa Parlamendi arengukoostöökomisjoni istungil arenguabi osutamise kasvavat tähtsust.


«Finants- ja majanduskriisil on arengumaadele laastav mõju,» ütles Toomas Savi. «Ma jagan veendumust, et rahvusvaheliselt ja Euroopa Liidu tasemel võetud kohustustest ei tohi taganeda ning jõupingutused ÜRO Aastatuhande Arengueesmärkide saavutamiseks peavad jätkuma.»

Pöördudes istungil osalenud Tšehhi abivälisminister Jan Kohouti poole, avaldas Toomas Savi lootust, et Tšehhi jätkab Euroopa Liidu eesistujana võetud täitmist raskest majandusolukorrast hoolimata. Samas tundis Toomas Savi huvi, kas Tšehhi kavatseb Euroopa Liidu eesistujana korraldada Euroopa Liidu liikmesriikide arengu- ja rahandusministrite kohtumise.

«Üheks ÜRO Aastatuhande Arengueesmärgiks on maailmas äärmise vaesuse ja nälja väljajuurimine ning selles osas on üheks kriitilisemaks piirkonnaks niinimetatud Saharaalune Aafrika,» kommenteeris Toomas Savi oma sõnavõttu.

«Peale sagedaste sõjaliste konfliktide heidutavad Musta Aafrikat tuberkuloos, malaaria ja HIV/AIDS.» Toomas Savi tundis muret, et kui arenguabiks eraldatavad vahendid peaksid vähenema või paigutatama ümber, tähendab see paljudele äärmises vaesuses elavatele inimestele surmaotsust.

Oma sõnavõtus meenutas Toomas Savi ühtlasi Euroopa Liidu eesistuja ettepanekut lülitada idapartnerlus horisontaalse prioriteedina Euroopa Liidu arengukoostööpoliitika arutellu.

«Lisaks traditsioonilistes arengukoostöö sihtpiirkondades tehtavale tööle peaks Euroopa Liit pakkuma sarnaseid koostööinstrumente ka idanaabruse riikidele, et aidata kaasa nende majanduslikule arengule ning suurendada sealset turvalisust ja stabiilsust.»

Toomas Savi märkis, et 2004. aastal ja hiljem Euroopa Liiduga ühinenud riigid tähtsustavad idasuunalist arengukoostööd. «Tšehhi eesistumise prioriteet võimaldab nende riikide aktiivsemat osalemist Euroopa Liidu arengukoostööpoliitikas ja aitab tähtsustada arengukoostöö temaatikat riiklikus poliitikakujundamise protsessis.»

Tšehhi abivälisminister Jan Kohout kinnitas eesistuja pühendumist ÜRO Aastatuhande Arengueesmärkide poole pürgimisele ning kavatsust korraldada aprilli alguses Madridis Euroopa Liidu arengu- ja rahandusministrite kohtumine.

Tagasi üles
Back