Eile värskendatud Euroopa Liidu terroristide nimekirjas on jätkuvalt 21 rühmitust, neist valdav osa Lähis-Ida ühendused, seejuures enim on nende seas palestiinlaste ja kurdide liikumisi.

Euroopa Liidu Nõukogu otsusel kuulub vähemalt iga poole aasta tagant värskendatavasse terroristide nimekirja 21 ühendust ja rühmitust, nagu ka eelmises nimekirjas, ning 13 isikut, mida on varasemaga võrreldes ühe jagu vähem.

Kõnealune nimekiri kätkeb isikuid ja rühmitusi, kes on aktiivsed nii ELi piires kui ka väljaspool seda. Nimekirja kantud isikute-ühenduste vara ELis külmutatakse ja nende ohjamiseks rakendatakse süvendatud politseikoostööd. Samuti ei tohi otseselt ega kaudselt nende käsutusse anda raha, finantsvarasid ega majandusressursse.

ISISe ja al-Qaedaga seotud sanktsioone kõnealune nimekiri ei puuduta.

Millised ühendused aga ELi hinnnagul on terroristlikud ja miks?