Jahidne külas hoidsid Vene sõdurid 25 päeva kohaliku koolimaja keldris talumatutes tingimustes kinni 360 külaelanikku, kelle seas olid mõne kuu vanused imikud. Kümme inimest suri laste keskel, osa mehi magas ruumipuuduse tõttu kogu selle aja püsti.

Alljärgneva jutustuse pani Postimees kokku vangistuses viibinud külaelanike jutu põhjal.