Kuna Ukraina sõjaväelased on motiveeritud ning kibelevad arvatavasti rindele kodumaad kaitsma, oletab Eesti kaitseväe peastaabi suurtükiväe inspektor kolonelleitnant Arbo Probal, et neil ei kulu lääne ründerelvastuse selgeks õppimiseks rohkem kui kaks või kolm nädalat.

Kuuldavasti on Venemaal mõnes idapoolses rindelõigus Ukraina vastu kuni kümnekordne suurtükkide ülekaal. Mis moodi on sel juhul vastase pealetungi võimalik üldse kinni hoida?

Isegi kui suurtükid lõhuvad ja suruvad maha vastase üksused, siis see, kes territooriumi hõivab, on lõpuks ikkagi jalavägi. Suurtükivägi ei tee isegi kümnekordse ülekaaluga ära kogu tööd, vaid loob eeldused jalaväe edukaks tegutsemiseks. Ukrainas näeme, et vaatamata suurele ülekaalule ei ole venelastel märkimisväärset edenemiskiirust.