N, 30.11.2023

Minister nõuab Daugavpilsi juhilt kahe punamonumendi lammutamise kava

BNS
Facebook
Comments
Läti keskkonna- ja regionaalarenguminister Artūrs Toms Plešs.
Läti keskkonna- ja regionaalarenguminister Artūrs Toms Plešs. Foto: Ivars Soikāns

Läti keskkonna- ja regionaalarenguminister Artūrs Toms Plešs nõudis Daugavpilsi linnavolikogu esimehelt Andrejs Elksniņšilt Daugavpilsi kahe punamonumendi mahavõtmise ajakava.

Minister selgitas kirjas Daugavpilsi linnapeale, et saatis 21. juulil seaduse nõuete õigeaegseks täitmiseks kõigile omavalitsustele kirja.

Plešs palus 21. juuli kirjas kõigil omavalitsustel koostada rajatiste demonteerimise ajakava ning esitada see 5. augustiks keskkonna- ja regionaalarengu ministeeriumile.

Linnapea Elksniņš teatas 29. juuli kirjas ministeeriumile, et ajakava koostamiseks vajab ta vastutavatelt riigiasutustelt täiendavat teavet.

Omavalitsus pöördus 26. juulil kultuuriministeeriumi ja kultuuriväärtuste peavalitsuse poole palvega hinnata objekte ja esitada järeldus lammutatavate objektide määratlemise kohta.

Nõukogude ja natsirežiimi ülistavate esemete eksponeerimise keelamise ja nende Läti alal lammutamise seaduse viienda paragrahvi esimene osa sätestab, et eseme vastavuse hindamisel selgitatakse selle loomise aeg, paigaldamise eesmärk ja õpetuslik sõnum, asukoht (mõju sotsiaalsele keskkonnale), samuti kunstiline väärtus, kultuuriline, ajalooline või hariduslik tähendus.

Enne objekti mahavõtmist tuleb see pildistada ja dokumenteerida. Kui objekti algupärased osad omavad kunstilist, kultuurilist, ajaloolist või hariduslikku väärtust, tuleb objekt enne mahavõtmist jäädvustada 3D laserskaneerimisega.

Nimetatud seaduse kuuenda artikli teine ​​osa sätestab, et kui demonteeritav objekt on klassifitseeritud kultuurilooliseks insenerehitiseks, kohaldatakse selle mahavõtmisel ehitussektorit reguleerivates normatiivaktides sätestatud korda.

Kui objekt on seostatav elukeskkonna parendusega, siis selle demonteerimisel ehitust reguleerivaid normatiivakte ei kohaldata.

Kultuuriväärtuste peavalitsus teatas, et hinnangu kohaselt vastavad kõnealused objektid nimetatud seaduse kuuenda paragrahvi teisele osale ehk on kultuuriloolised insenerirajatised.

Üks objektidest 18. novembri tänaval tuleb dokumenteerida 3D laserskaneerimisega, mida saab teha kuni 16. septembrini.

Plešsi sõnul saab kohalik omavalitsus korraldada demonteerimishanke juba praegu.

Kultuuriväärtuste peavalitsus selgitas ministeeriumile, et ainus toiming, mida enne objekti kolmemõõtmelise laserskaneerimise valmimist teha ei saa, on objekti füüsiline demonteerimine, muid piiranguid ei ole.

Plešs palus Elksniņšil esitada 20 päeva jooksul kahe demonteeritava objekti lammutamise ajakava ning üksikasjalik teave juba rakendatud meetmete kohta, et objektid saaks demonteerida seadusega kehtestatud tähtajaks. Vastasel juhul kaalutakse linnapea vastutusele võtmist seaduses sätestatud kohustuste täitmata jätmise eest.

Daugavpilsi linnavolikogu vaidlustas nõukogude ja natsirežiimi ülistavate esemete eksponeerimise keelamise ja nende Läti alal lammutamise seaduse vastavuse põhiseadusele põhiseaduskohtus.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles