Viimasel aastal kahekordistus nende eurooplaste arv, kes näevad Venemaad vastasena ja soovivad Euroopa kaitsevõime suurenemist, selgus Euroopa Välissuhete Nõukogu vastavaldatud uuringu andmetest.

Euroopa Välissuhete Nõukogu uuring näitab, et Ukraina agressioonisõda on muutnud paljude eurooplaste arvamust Venemaast, osundas The Guardian.

Viisteist kuud pärast Venemaa sissetungi on peaaegu kaks kolmandikku küsitluses osalenud Euroopa Liidu (EL) riikide kodanikest võtnud Moskva-vastase hoiaku, ent sõjajärgsete suhete kohta Venemaaga avaldatakse erinevaid arvamusi.

Facebook
Comments