9. juunil pärast esialgset europarlamendi valimistulemuste väljakuulutamist astus Prantsusmaa president Emmanuel Macron avalikkuse ette ja teatas, et saadab rahvusassamblee laiali.

Sellega anti Prantsusmaal avapauk Teise maailmasõja järgse aja kõige lühemaks parlamendivalimisteks valmistumise perioodiks. Sisuliselt jättis president Macron erakondadele ainult nädala kandidaatide nimekirjade paika sättimiseks ja valimiskampaania ettevalmistamiseks. Rahvusassamblee laialisaatmise otsuse ja valimispäeva vahele jääb vaid 21 päeva.

Põhiseadus annab Prantsusmaa presidendile õiguse rahvusassamblee laiali saata, kui on oht, et riik liigub põhiseaduslikku kriisi ehk parlamendis puudub otsuste tegemiseks vajalik enamus ja sellega ka koostöötahe. Parlamendi saab president laiali saata aga ainult siis, kui järgmiste korraliste valimisteni on rohkem kui aasta.