Lätlaste enamus peab jaanuarirahutusi õigustatuks

Läti parlamendi ja valitsuse saamatuse vastu rahuliku protestimiitingu lõppedes hakkasid Riia vanalinnas märatsema nooremad inimesed, keda taltsutas politsei.

FOTO: Reuters / Scanpix

Natuke üle poole lätlastest arvab, et 13. jaanuaril pealinnas puhkenud rahutused olid õigustatud, selgus uuringufirma SKDS korraldatud arvamusküsitlusest, mida vahendas päevaleht Diena laupäeval.


Samuti näitas küsitlus, et 35,1 protsendi lätlaste arvates peaks president Valdis Zatlers ootama enda antud tähtajani 31. märtsil, et hinnata parlamendi ja valitsuse tööd.

President seadis mõlemale ülesanded ja märtsi lõpuks peab ta otsustama, kas need on edukalt täidetud või saadab ta parlamendi laiali. Samas usub 30,6 protsenti vastanuist, et president peaks parlamendi kohe laiali saatma.

Natuke üle kümnendiku vastanuist leiab, et praegune seim peaks tööd jätkama ja enneaegseteks valimisteks vajadust ei ole.

Kuid ainult seitse protsenti vastanuist toetas aga Rahvaerakonna ettepanekut põhiseaduse muutmiseks, mis näeb ette, et parlamendil oleks õigus end ise laiali saata.

President andis 14. jaanuaril valitsusele ja parlamendile mitu ülesannet, mille nad peavad 31. märtsiks täitma.

Nende seas on põhiseaduse muudatused, mis lubaksid valijail parlamenti laiali saata, muudatused valimisseaduses ning tõhusa nõukogu loomine, mis juhendaks majandusarengu plaane ja rahvusvaheliste laenude kasutamist.

13. jaanuaril puhkesid Riias rahutused pärast suuremat meeleavaldust, kus nõuti parlamendi laialisaatmist.

Rahumeelsel rahvakoosolekul osales umbes 10 000 inimest, ent selle järel suundus rühm agressiivseid noorukeid lähedalasuva parlamendihoone juurde, kus nende hulk ligi tuhandeni kasvas. Nad ründasid seimihoonet ja politseid.

Märatsejate ohjeldamiseks kukus politseil umbes kolm tundi.

Tagasi üles