Euroopa Liit tõhustab mereohutust

Reostustõrjepoom.

FOTO: Küllike Rooväli / Postimees.

Euroopa Parlament võttis kolmapäeval vastu meretransporti käsitlevate õigusnormide paketi, mille eesmärk on eelkõige mereohutuse suurendamine.


Uute õigusaktide toel peaks muutuma tõhusamaks õnnetuste ja merereostuse vältimine ning samas ka võimalike õnnetuste tagajärgedega toimetulek, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Mereohutuse suurendamiseks parandatakse ühest küljest Euroopa lipu all sõitvate laevade kvaliteeti ja teisalt ühtlustatakse ka laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide suhtes kehtivaid eeskirju.

Rangemaks muutub nõuetele mittevastavate aluste kohtlemine: korduvalt reegleid rikkunud alused võib kanda ELi «musta nimekirja» ja nende suhtes kehtestada alalise sissesõidukeelu.

Hätta sattunud laevade paremaks abistamiseks tõhustatakse mereseiret ja mereseire alase teabe vahetust.

Samuti uuendatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste üle teostatavate juurdluste korda, et toimunud õnnetuste analüüsimine aitaks ära hoida edasisi õnnetusi.

Lisaks võeti vastu ka määrus, et kaitsta õnnetustesse sattunud merereisijate õigusi, täpsustati laevade kindlustusnõudeid ja kahjude kompenseerimise korda.

Nüüdsest peavad kõik ELi liikmesriikide laevad ja ELi vetes sõitvad muud laevad olema kindlustatud vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kehtestatud nõuetele.

ELi meretranspordi sektori suurust arvestades (ligi 25 protsenti maailma laevadest sõidavad ELi liikmesriikide lipu alla ja 40 protsenti kuuluvad ELi ettevõtetele) peaks selliste meetmete mõju mereohutusele olema arvestatav, leiab Euroopa Komisjon.

Tagasi üles