ÜRO loobus vastuolulisest lõigust rassismiteemalises deklaratsioonis

ÜRO lipp.

FOTO: Wikipedia.org

ÜRO rassismiteemalise konverentsi deklaratsiooni algsest tekstist on jäetud välja viited Palestiina aladele, mida mõned lääneriigid peavad antisemiitlikeks ja mille tõttu konverentsi boikotiga ähvardati.


Samuti loobuti lõikudest, mis puudutasid niinimetatud usu rüvetamist. Need lõigud pandi teksti islamimaade õhutusel pärast 2005. aastal Taanis avaldatud karikatuuri ümber puhkenud skandaali, vahendas uudisteagentuur BNS AFP teadet.

Esmaspäeval hoiatas Euroopa Liit, et ei osale Genfis 20.-24. aprillini toimuval konverentsil, kui teksti ei muudeta.

Ka Suurbritannia nõudis osalemise tingimusena «suunamuutust» ning Kanada, Itaalia, Iisrael ja USA on juba teatanud, et ei tule konverentsile.

AFP kätte jõudis avalduse esialgse teksti uus tunduvalt lühendatud ja muudetud versioon ning sellest on välja jäetud ka lõik orjanduse eest makstavate reparatsioonide kohta, mida olid nõudnud Aafrika riigid.

Samuti ei leia sealt Lääne pakutud lõiku homoseksuaalide diskrimineerimise kohta.

Teksti uue mustandi koostasid Vene vahendaja Juri Boitšenko koos Belgia, Egiptuse ja Norra diplomaatidega ning nüüd analüüsivad seda ÜRO regionaalsed grupid.

Varem teatas ELi eesistuja, et tekstis on vähemalt viis vastuvõetamatut lõiku, nagu näiteks väide, et «Iisraeli okupatsiooni kindlustamiseks on (palestiinlasi) ebaseaduslikult kollektiivselt karistatud piinamisega».

Samasugused lahkhelid esinesid ka 2001. aasta 7. septembril Lõuna-Aafrika Vabariigis Durbanis toimunud rassismi, ksenofoobia ja sallimatuse teemalisel konverentsil.

Durbanis võeti vastu deklaratsioon ja ühine tegevuskava. Kuid USA ja Iisrael lahkusid konverentsilt, et protestida araabiamaade algatuse vastu, mis nõudis sionismi ja rassismi võrdsustamist. Seda ettepanekut siiski deklaratsioonitektsi ei pandud.

Tagasi üles