Mida sisaldab Brexiti musta stsenaariumi plaan?

Doveri sadamasse viiv maantee M20 suleti operatsioon Brocki tarbeks, millega testitakse leppeta Brexiti korral tekkivate seisakute lahendamist.

FOTO: Gareth Fuller / PA Wire/PA Images/Scanpix

Suurbritannia on valmistumas Euroopa Liidust lahkuma. Praegune tähtaeg on juba selle nädala reedel, kuid endiselt pole paljud elementaarsed asjad veel paigas. Suurema kaose vältimiseks on Briti valitsus pannud paika plaani nimega Yellowhammer, mis – iroonilisel kombel – pole samuti lõpuni valmis.

Euroopa Liidust leppeta lahkumise korral on Suurbritannia valitsus pannud paika plaani, kuidas hallata leppeta Brexitiga kaasnevaid ootamatusi.

2018. aasta juunis välja töötatud kava katab 12 valdkonda, muuhulgas transporti, tervishoidu, energeetikat, toiduga varustamist ja veeühenduse tagamist.

Yellowhammer on keskendunud kõige mustematele stsenaariumitele – kuue kuu pikkusel perioodil piiril toimuvatele viivitustele, suurenenud immigratsioonikontrollile piiril EL-iga, toiduainete valiku ja kättesaadavuse vähenemisele ja tõenäolisele hinnatõusule kommunaalteenuste, toiduainete ja kütuse valdkonnas.

Näiteks on valitsus uurinud Yellowhammeri raames, millised võimalused oleks kütuse eelisjärjekorras kasutamiseks prioriteetsetes valdkondades või kuidas oleks võimalik lõdvendada rekajuhtidele kehtestatud tööaja piiranguid.

Osana varuplaanidest on kaitseministeerium eraldanud erakorraliseks paigutamiseks 3500 tegev- ja reservväelast. Lisaks on ministeerium seadnud ministeeriumihoone alla punkri, kust hakatakse leppeta Brexiti puhul tegevust koordineerima.

Riiklik järelvalveamet märkis sel kuul Yellowhammeri osas raportit koostades, et mõned leppeta lahkumise ettevalmistused ei pruugi õigeks ajaks paika saada.

Näiteks ei ole raporti kohaselt valitsus võimeline seadma ühe päevaga paika vajalikku taristut, süsteeme ja tööjõudu, et tagada efektiivselt toimiv piir.

Järelvalveorgani sõnul peab Yellowhammeri käsustruktuur olema paigas enne Suurbritannia EL-ist lahkumist, mis tähendab, et valitsus võib otsustada aktiveerida Yellowhammeri paar päeva enne potentsiaalset leppeta Brexiti kuupäeva.

Yellowhammer ei ole Briti valitsuse ainus varuplaan ning ootamatusteks on valmistutud paljudes valdkondades.

Eelmisel kuul teatas väljaanne The Guardian Suurbritannia valitsuse salajasest raportist, milles selgub, et leppeta Brexiti korral võib riiki tabada tõsine ajutine kriis.

Dokumendis sisaldub tegutsemisgraafik, mille kohaselt algaks ministrite ja valitsusametnike päevakava kell 7 hommikul üle Suurbritannia kogutud raportite ülevaatamisega ning katkematu töö vältaks kella 5.30ni järgmisel hommikul. Dokumendi kohaselt tuleb säilitada sellist valmisolekut mitmeid kuid.

Lisaks märgitakse, et leppeta lahkumise korral võivad kaasneda praktiliselt kõikide tarbekaupade puudujäägid alates ravimitest kuni vetsupaberi ja värske toiduni. Nende riskide haldamiseks on valitsus loonud kõrgetasemelise kontrollüksuse.

Valitsus on teinud ka kohalikele omavalitsustele ülesandeks teavitada keskvõimu koheselt võimalike mässude, rahutuste, vihakuritegude või ostupaanika puhkemise korral.

Tagasi üles