Euroopa Liidu liidrid kiitsid Brexiti-leppe heaks
Täiendatud kell 21.45!

Suurbritannia ja Euroopa Liidu lipud.

FOTO: Niall Carson / PA Wire/PA Images

Euroopa Liidu liidrid kiitsid neljapäeval üksmeelselt heaks Brexiti-leppe, saates selle ametlikult Briti parlamendile ratifitseerimiseks.

Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja büroo kirjutas Twitteris, et liidrid andsid oma heakskiidu avaldusele Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust. Liidrid kutsusid ELi institutsioone üles astuma samme tagamaks, et lepe saaks jõustuda 1. novembril, kuid rõhutasid, et soovivad tulevikus Ühendkuningriigiga võimalikult tihedat partnerlust.

Peaminister Jüri Ratase sõnul kaitseb kokkulepitu Euroopa Liidu kodanike õigusi ning annab kindluse ettevõtjatele. «Kuigi on väga kurb, et hea partner Ühendkuningriik soovib Euroopa Liidust lahkuda, on see nende valik. Meie kindel eelistus on, et see toimuks lepinguga ning selle nimel tehti pingutusi ja kompromisse,» ütles Ratas. «Väljaastumislepingus on kaitstud 27 liikmesriigi, sealhulgas Eesti huvid. On oluline, et Iirimaale ei tule maismaapiiri, ning samal ajal on ELi ühisturg kaitstud ja ettevõtjatele on tagatud võrdne konkurents,» sõnas peaminister.

Ratas tõi esile ELi pealäbirääkija Michel Barnier’, Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri head tööd ja pingutusi kokkuleppe saavutamiseks. Pärast lahkumislepingu sõlmimist saab peaminister Ratase sõnul alustada tööd tulevastes suhetes kokkuleppimiseks.

«Britid jäävad meie liitlasteks, kellega soovime ehitada lähedast tulevast sõprussuhet. Meie siht on ambitsioonikas vabakaubandusleping, millega on tagatud ka võrdne konkurents meie ettevõtjatele,» ütles Ratas.

Briti peaminister Boris Johnson on lubanud riigi 31. oktoobril EList välja viia. Tema sõnul tähendab lepe, et täiendavat ajapikendust ei ole vaja. Johnson vajab siiski nõusolekut parlamendilt, mis varasema leppe kolm korda tagasi lükkas. Tema poliitilised rivaalid ja mõned võtmetähtsusega liitlased on öelnud, et ei kavatse viimast lepet toetada, seades selle tuleviku kahtluse alla.

Hommikul saavutatud kokkuleppe kohaselt jääks Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi tolliterritooriumile, kuid peab järgima kõiki Euroopa Liidu ühisturu ja tolliliidu reegleid. Samuti lepiti kokku, et Põhja-Iirimaa parlament peab andma oma nõusoleku uue korra rakendamiseks nelja aasta möödumisel pärast üleminekuperioodi lõppu ning peab seda regulaarselt kordama.

Uus Brexiti lahkumisleppe kava on «õiglane ja mõistlik», väidavad nii Briti peaminister Boris Johnson kui Euroopa Liit.

Põhja-Iirimaa

Uue leppe alusel jääb Põhja-Iirimaa Suurbritannia tolliterritooriumiks, kuid praktikas hakkab provintsi ja peasaare vahel kehtima omamoodi tollipiir. 

Põhja-Iirimaal jäävad kehtima ELi standardid, et toit, loomad ja lubatud tööstuskaubad saaksid hõlpsamini Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel liikuda. 

Tollikontrolli eest vastutavad Briti võimud, kuid ELil on õigus saata kohale ka oma ametnikud, et tagada kinnipidamine ELi reeglitest. 

Nõusolek

Uuele hübriidsüsteemile peab Põhja-Iirimaa demokraatliku nõusoleku andma, nõustusid EL ja Suurbritannia.

Hääletusnõue jõustub neli aastat pärast üleminekuperioodi lõppu. 

Üleminekuperiood 

Üleminekuperiood kestab 2020. aasta lõpuni, seda võib pikendada veel aasta või kahe võrra, kui kumbki osapool sellega nõus on. See Theresa May juhitud Briti valitsuse ja ELi vahel saavutatud kokkuleppe punkt jäi muutmata. 

Käibemaks

Käibemaksu küsimus lahendati kõneluste viimastel tundidel. Põhja-Iirimaal jäävad kehtima ELi käibemaksureeglid, kuid nende rakendamise ja maksu kogumise eest hakkavad vastutama Briti tolliametnikud. 

Tagasi üles