Putin: Stalinil polnud muud valikut kui Molotovi-Ribbentropi pakt sõlmida
Vene riigipea süüdistas ka Euroopat kokkumängus Hitleriga.

Venemaa president Vladimir Putin juhtimas täna riigi sõjaliste juhtide kohtumist.

FOTO: MIHHAIL KLIMENTJEV / AP / SCANPIX

Venemaa presidendi Vladimir Putini arvates polnud Nõukogude Liidul muud valikut kui sõlmida Natsi-Saksamaaga 1939. aastal mittekallaletungipakt, mis sai nimeks Molotovi-Ribbentropi pakt.

Venemaa sõjaväe juhtkonnaga täna kohtudes ütles Putin, et hiljutine Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis süüdistas Teise maailmasõja puhkemises just seda pakti, on «täielik arulagedus».

Putini vastas süüdistusega, et maailmasõjale sillutas tee lääneriikide kokkumäng Adolf Hitleriga.

Avaldus on riigipea hiljutisim mitmest avaldusest, milles Vene liider eitab Lääne kirjeldust Nõukogude Liidu paktist Natsi-Saksamaaga.

Kaks nädalat pärast Saksamaa tungimist Poolasse 1939. aasta 1. septembril tungis Poolasse idast Nõukogude Liit. Hitler ja tollane NL-i diktaator Jossif Stalin jagasid Poola ja Baltimaad omavahel 1939. aasta 23. augustil sõlmitud pakti salaprotokollis.

Putini sõnul pidi NL Molotovi-Ribbentropi lepingu sõlmima, sest sarnaseid leppeid olid Hitleriga sõlminud ka mõned teise Euroopa riigid.

Ta tõi lääneriikide ja Hitleri väidetava kokkumängu näiteks 1938. aastal Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia sõlmitud leppe, mis lubas Hitleril annekteerida Tšehhoslovakkia.

Põhikriitika Poola pihta

Putin tõstis samas sõnavõtus temperatuuri ka sõnasõjas Poolaga, kui süüdistas Poolat lisaks Hitleriga kokkumängimises ka juutide vihkamises.

«Sisuliselt tegid nad Hitleriga kokkumängu. See on selge dokumentidest, arhiivis olevatest dokumentidest,» lausus Putin emotsionaalselt kaitseministeeriumis.

Üks hetk teatas Putin sõimusõnade abiga, et väidetavalt lubas üks sõjaaegne Poola suursaadik püstitada Hitlerile Varssavisse ausamba lubaduste eest saata juudid Aafrikasse.

«Kõnts, juudivihkajast siga - muudmoodi seda öelda ei saa,» lausus riigipea. Ta tugines enda sõnul Poola Saksa-saadiku päevikutele.

«Ta väljendas täielikku solidaarsust Hitleriga antisemiitlike vaadetega,» rõhutas Putin.​

Vene riigipea ütles midagi sarnast reedel. Varssavi vastas tollal pahaselt ning süüdistas Putinit nõukogudeaegses propagandas.

«Muutunud pole midagi»

President sarjas ka tema arvates katseid kustutada mälestus Nõukogude Liidu võidust Moskva kunagises mõjusfääris asuvates riikides.

«Sellised inimesed pidasidki Hitleriga läbirääkimisi. Sellised inimesed kisuvadki nüüd maha ausambaid vabastajatest sõdalastele, Punaväe sõduritele, kes vabastasid Euroopa ja euroopa rahva natsidest,» põrutas Putin.

«Muutunud pole suurt midagi ning peaksime seda muu hulgas arvestama meie relvajõudude ülesehitamisel.»

Venemaa on arendamas välja tipptasemel relvi ega ürita enam Läänele järgi tõmmata, lausus Putin. «See on meie nüüdisajaloos ainulaadne olukord: nemad üritavad meile järgi jõuda.»

Teine maailmasõda on Venemaale hell teema, sest riik kaotas sõjas hinnanguliselt 27 miljonit inimest.

Kreml nõuab teistel NL-i ohverduste tunnustamist Natsi-Saksamaa seljatamisel ajal, mil ta valmistub mais tähistama liitlasriikide võidu 75. aastapäeva.

Tagasi üles